Entegre Sistem Politikası
Faaliyet gösterdiğimiz depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler sektöründe modern teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmayı, gerektiğinde, onaylanmış bilgilerin yenilenmesini müşterilere aktarmakta, spesifikasyonların güncel halini müşterilerle paylaşmayı, üretimin her aşamasında hijyenik şartları sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, gıda güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi, kaliteli ve hijyenik ürün sunmayı; bu doğrultuda yasal mevzuatlara, ISO 9001:2015, ISO 22000 ve ISO 14001 standartlarının şartlarına uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve aşağıdaki alt politikaların yerine getirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

HİJYEN POLİTİKASI
Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik gıda güvenliği tehlikelerini belirlemek, kontrol altına almak, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesini sağlamak.

SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI
Üretim ve depolama alanlarımızda ve soyunma odalarında sigara içmek ve yiyecek yemek-içmek yasaktır. Uyarı levhaları görülebilecek yerlere asılmıştır. Ziyaretçilerin ve taşeronların bu kurala uymaları sağlanır.

ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ POLİTİKASI
Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol checklistine tabi tutularak girerler. 

PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ POLİTİKASI
Personelin periyodik sağlık muayeneleri yaptırılır. Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme hapşırma durumlarında üretim müdürü tarafından üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir.

ÇEVRE POLİTİKASI
Çevre boyutlarımızdan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek, ilgili çevre mevzuatı gerekliliklerini ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevrenin korunmasını amaçlamak, çevre performansının arttırılması için çevre yönetimi sistemini sürekli iyileştirmek.

GENEL MÜDÜR
01.05.2020